Om Åkulla fiber

Åkulla Fibernät är en ekonomisk förening med syfte att förvalta fibernätet åt sina medlemmar. Föreningen bildades 2007 och har under åren vuxit till sig för att nu sträcka sig från Hunnestad i väst till Bokhult i öst. Föreningen har i dagsläget strax över 540 medlemmar.

Vi vill uppmärksamma att offerter som undertecknats tidigare än 2022 inte längre är giltiga. Kontakta oss för att få en aktuell offert.

Den sista stora byggnationen klar blev årsskiftet 2019 – 2020.
Gå in på Varbergskartan och kika närmare om du vill se var vårt nät finns!

Källa: karta.varberg.se

Från start har Lars-Åke Åkesson från Haksered varit den drivande eldsjälen i föreningen. Han avgick ur styrelsen 2021 och föreningen drivs nu av andra medlemmar i föreningen.
Vill du vara med i styrelsen, eller kanske komma med på ett möte för att se hur det fungerar? Kontakta oss på kontakt@akullafiber.se.

Den senaste utbyggnaden har delvis bekostats med stöd från EU.
Även Sparbanksstiftelsen Varberg har varit mycket generösa mot vår förening och hjälpt till med finansieringen av vårt nät. Tack!