Kontakt

Vill du ha en kopia av årsmötesprotokollet?
Maila oss på kontakt@akullafiber.se

Vid problem/felsökning hänvisar vi till fliken ”Problem

Vid frågor kring fakturor och ekonomi, kontakta:
ekonomi@akullafiber.se

Vid övriga frågor, kontakta:
kontakt@akullafiber.se

Vi föredrar kontakt via mail, men vid akuta ärenden ring
Anna Elisson, 072 55 77 122.