Styrelsen

Styrelsen: 

Ordförande:
Ingvar Bartholdsson

Sekreterare:
Anna Elisson

Kassör:
Josefin Bergström

Ledamöter:
Sebastian Andersson
Stefan Ingemarsson
Tobias Franzén

Valberedning:
Erik Almqvist
Jerry Niemi

Vill du vara med på ett styrelsemöte och se hur vi jobbar?
Kontakta Anna på kontakt@akullafiber.se !