Styrelsen

Styrelsen: 

Ordförande:
Ingvar Bartholdsson

Sekreterare:
Sebastian Andersson

Kassör:
Anna Elisson

Ledamöter:
Josefin Bergström
Stefan Ingemarsson
Tobias Franzén

Valberedning:
Jerry Niemi
Peter Hallén

Vill du vara med på ett styrelsemöte och se hur vi jobbar?
Kontakta oss på kontakt@akullafiber.se !