Styrelsen

Styrelsen: 

Ordförande:
Ingvar Bartholdsson

Ledamöter:
Sebastian Andersson
Josefin Bergström
Anna Elisson
Stefan Ingemarsson
Tobias Franzén

Valberedning:
Jerry Niemi
Peter Hallén

Vill du vara med på ett styrelsemöte och se hur vi jobbar?
Hör av dig till oss på kontakt@akullafiber.se !